مشاوره رایگان: 02122144773

بیژن طاهری - موسسه مهاجرتی کناپکس

بیژن طاهری

سهامدار شرکت کناپکس

آقای بیژن طاهری، سهامدار شرکت کناپکس با دانش فراوان در تجارت به خصوص واردات و صادرات ، او مدیر منطقه ای ما برای خاورمیانه ومدیر دفتر در تهران، ایران.

دنبال کنید و تماس بگیرید