مشاوره رایگان: 02122144773

همکاران - موسسه مهاجرتی کناپکس

اعضای تیم متخصص

تیم ما در خدمت شماست

دکتر علاء الدین احمدی

رئيس و مدیر عامل شرکت کناپکس

فرانسیس اینگ

سهامدار و معاون شرکت کناپکس

سایمن ترلا

مشاوران مهاجرت

دکتر کن بلن تانوکیل

مشاور حقوقی و شریک مدیریت

دکتر مهدی مرادزاده

مشاور حقوقی

بیژن طاهری

سهامدار شرکت کناپکس
اعضای تیم متخصص

تیم ما در خدمت شماست