مشاوره رایگان: 02122144773

دکتر کن بلن تانوکیل - موسسه مهاجرتی کناپکس

دکتر کن بلن تانوکیل

مشاور حقوقی و شریک مدیریت

دکتر کن بلن تانوکیل رسمی در ۵ کشور کارایب (گراناداسنت کیتسترک و کیکاس و آنتیگوا)و ریئس سابق اداره مهاجرت سرمایه گذاری کشور سنت کیتس و نویس و همچنین مشاور نخست وزیر کشور سنت کیتس با بیش از ۲۵ سال سابقه در امور حقوقی و مهاجرتی یکی از شرکا شرکت کناپکس است

دنبال کنید و تماس بگیرید